Identiteit
Parallelle namen
directie Leren & Werken
Andere namen
PLW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De projectdirectie Leren en Werken (SZW) moet ervoor zorgen dat meer werkenden en werkzoekenden verder leren en dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking om hoog gaat. Om dit te bereiken ondersteunt en stimuleert de projectdirectie projecten die leren en werken bevorderen.Daarnaast ontplooit de projectdirectie concrete activiteiten om betrokken partijen als gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en Centra voor Werk en Inkomen (CWI) meer met elkaar in contact te brengen om de wereld van onderwijs en en die van arbeidsmarkt beter met elkaar te verbinden.De PLW (OCW) is door OCW en SZW opgericht en moet een nieuwe impuls geven aan Leven Lang Leren. Leren en Werken stimuleren met werkgevers en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten, UWV, kenniscentra, O&amp;O fondsen, en andere relevante organisaties.

Structuur

<p>Leren en Werken is een gezamenlijk initiatief van OCW en SZW. </p><p>Per 1 januari 2011 opgeheven. De taken van deze directie zijn teruggeplaatst bij de directie Beroeps- en Volwasseneneducatie (BVE). (bron: Stcrt. 2011-20191)</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/809262e3-6336-4930-adf7-62752f389ede
Bronnen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 augustus 2005, nr. DGAMB/05/66119, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de projectdirecteur Leren en Werken (Mandaat projectdirectie Leren en Werken)