Identiteit
Andere namen
BVE
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie BVE is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De beleidsontwikkeling bestrijkt het onderwijsinhoudelijk, financieel, bekostigingstechnisch, juridisch en personeel gebied. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor:</p><p>het ontwikkelen, vormgeven en instandhouden van beleid en wetgeving met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie;</p><p>de implementatie van beleid en wetgeving;</p><p>het evalueren van de effecten van beleid en het analyseren van de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen;</p><p>de coördinatie van onderzoek op het beleidsterrein van de directie;</p><p>het voorbereiden en beheren van de begroting op de genoemde terreinen;</p><p>de departementale coördinatie ten aanzien van het Europees Sociaal Fonds (ESF);</p><p>het adviseren van de departementsleiding en de bewindslieden op de genoemde terreinen. </p>

Structuur

Per 1 november 2013 opgegaan in de directie Middelbaar Onderwijs (MBO) als gevolg van een reorganisatie, waarbij de taken van de directie Voortijdig Schoolverlaten (VSV) werden samengevoegd met de taken van de directie BVE.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/090d97a2-dc4f-4978-a5ce-cf2b4ff33c16