Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wete...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid en Emancipatie
Andere namen
DGHBWE
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van organisatieonderdelen OCW op de beleidsterreinen Hoger Onderwijs, Onderzoek &amp; Wetenschapsbeleid, Beroepsonderwijs &amp; Volwasseneneducatie, Emancipatie.

Structuur

In 2008 toevoeging Directie Emancipatie (DE) vanuit DG Primair en Voortgezet Onderwijs; taakuitbreiding is uiteindelijk samengegaan met naamsverandering van DGHBW tot DGHBWE.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2611d4a0-9f17-4549-b93a-9cae57f82b1e