Identiteit
Parallelle namen
Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid
Andere namen
AM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie AM is verantwoordelijk voor de strategische
ontwikkeling van het algemene arbeidsmarkt- en re-integratie beleid. De
directie draagt eveneens zorg voor het sectorale, regionale en
internationale arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van de problematiek
rondom arbeidsmigratie en de werking van de arbeidsbemiddeling- en
re-integratiemarkt en zij verzorgt de contacten met de Raad voor Werk en
Inkomen, zoals genoemd in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk
en inkomen.

Structuur

heeft alternatieve namen gehad gedurende periode van bestaan.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2008
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1975 tot 1987
Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (SZ) 1988 tot 1994
Algemene Leiding (SZW) 1995 tot 2001
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen (SZW) 2005
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/16b6fc31-4c8a-4b6d-84df-8498fa5a6a06