Overzicht relaties

Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (S...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directeur Algemene Beleidsaangelegenheden
DAB
Andere namen
DGAB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1994
Functies en activiteiten

Voorbereiden van het beleid en vormgeven van het algemeen financieel en sociaal-economisch beleid, zoals het inkomensbeleid en het werkgelegenheidsbeleid alsmede het beleid op het terrein van de arbeidsverhoudingen en de ontslagvoorzieningen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1976 tot 1994
Ministerie van Sociale Zaken 1966 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Internationale Zaken (SZ) 1988 tot 1994
Directie Arbeidsverhoudingen (SZW) 1971 tot 1994
Directie Algemene Sociale Aangelegenheden (SZ) 1966 tot 1980
Directie Algemene Economische Aangelegenheden (SZ) 1966 tot 1980
Directie Macro-Economische Aangelegenheden (SZW) 1981 tot 1986
Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid (SZW) 1987 tot 1994
Loontechnische Dienst (SZ) 1971 tot 1992
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (SZW) 1982 tot 1992
Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (SZW) 1987 tot 1992
Stafafdeling Algemeen Secretariaat (SZW) 1990 tot 1994
Stafafdeling Personeel (SZW) 1990 tot 1994
Stafafdeling Ontslagtaken (SZW) 1990 tot 1994
Stafafdeling Wetgevingsbeleid en Internationale Arbeidsverhoudingen (SZW) 1981 tot 1994
Directie Arbeidsmarkt (SZW) 1988 tot 1994
Directie Algemene Beleidsplanning (SZW) 1975 tot 1986
Directie Arbeidsvoorwaarden-, Inkomens- en Vermogensbeleid (SZW) 1981 tot 1986
Loonbureau (SZW) 1976 tot 1981
Coördinatiecommissie Vakantiespreiding bedrijfsleven en onderwijs (SZW) 1975
Commissie Arbeidspositie vrouwen en meisjes (SZW) 1975 tot 1981
Commissie voor gelijk loon voor vrouwen en mannen (SZW) 1976 tot 1979
Afdeling Parlementaire Zaken (SZ) 1966 tot 1970
Hoofdafdeling Structurele Sociaal-Economische en Volksgezondheid aangelegenheden (SZ) 1966 tot 1970
Directie Bedrijfsorganisatie, Ondernemingsraden en Bezitsvorming (SZ) 1971 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5b5c3bd1-4d2a-434d-bb61-2a0e826d30db
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976