Identiteit
Parallelle namen
Directie voor Internationale Zaken
Namen gestandaardiseerd volgens andere regels
Directoraat-Generaal voor Internationale Zaken
Andere namen
IZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Functies en activiteiten

De directie Internationale Zaken was verantwoordelijk voor de departementale co├Ârdinatie van het internationaal beleid en het uitdragen van standpunten op zodanige wijze dat de samenhang van het beleid van het ministerie gewaarborgd was. Daarnaast zorgt de directie voor een evenwichtige afweging van prioriteiten van de verschillende dossiers en de te behalen onderhandelingsresultaten, de inpassing van binnen beleidsdoelstellingen van het ministerie binnen de algemene kaders van het Nederlandse internationale beleid en het uitdragen van en onderhandelen over de Nederlandse standpunten in multilateraal en bilateraal verband op zodanige wijze dat de belangen van het ministerie belangen van het ministerie werden veilig gesteld. Ook co├Ârdineerde de directie de internationale expertise-uitwisseling.[1]

Structuur

Onder de directie ressorteerden:

-Directie Internationale Sociale en Volksgezondheidsaangelegenheden [1966 - 1970];

-Hoofdafdeling Internationale Sociale Aangelegenheden [1971 -1975];

-Hoofdafdeling Internationale Volksgezondheidaangelegenheden [1971-1975];

-Directie Emigratie [1966 -1975];

-Hoofdafdeling Europese Integratie en Benelux [1971 - 1975].[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Werk (SZW) 2009
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (SZW) 2002 tot 2008
Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (SZ) 1988 tot 1994
Algemene Leiding (SZW) 1975 tot 1987
Ministerie van Sociale Zaken 1966 tot 1975
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Emigratie (SZW) 1966 tot 1976
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Internationale Zaken (SZ) 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7cb07323-d4e8-492f-8183-ad795631b3d2
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976