Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale B...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGAVIB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directoraat-generaal is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de arbeidsverhoudingen, het algemene inkomensbeleid, arbeid en zorg, de rijksbrede coördinatie van het emancipatiebeleid en van de internationale betrekkingen van het ministerie. Het directoraat-generaal heeft bovendien de zorg voor het departementaal onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid en voor de algemene sociaal-economische vraagstukken.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Werk (SZW) 2009
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2002 tot 2008
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (SZW) 2005 tot 2008
Directie Internationale Zaken (SZ) 2002 tot 2008
Directie Arbeidsverhoudingen (SZ) 2002 tot 2008
Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW) 2002 tot 2008
Directie Onderzoek en Ontwikkeling (SZW) 2002 tot 2002
Directie Emancipatie (CRM, SZW, OCW) 2002 tot 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d6a05df6-8dda-490f-822e-6b8602b285f2