Overzicht relaties

Stafbureau Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Inter...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Stafbureau DG-AVIB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Einddatum
2008
Geschiedenis

In 2002 werd het Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen ingesteld binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaronder ressorteerde de directie Algemene Sociaal-Economische Aangelegenheden, de directie Arbeidsverhoudingen, de directie Internationale Zaken en de directie Coördinatie Emancipatiebeleid. 

 

Per 1 januari 2003 kwam daar het Stafbureau Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen bij. Dit stafbureau stond in de hiërarchie op hetzelfde niveau als de directies. 

 

Per januari 2009 werd het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereorganiseerd en ging het DG Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen op in het nieuwe Directoraat-Generaal Werk. Daarmee werd ook het stafbureau opgeheven. 

Functies en activiteiten

Het stafbureau was verantwoordelijk voor advisering en ondersteuning van de directeur-generaal bij de aansturing van de onder hem ressorterende directies, zowel beleidsinhoudelijk als beheersmatig.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (SZW) 2003 tot 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8bed8263-2950-4d9e-9bed-332d6cca4656
Bronnen

Staatscourant van 7 januari 2002, nr. 4 / pag. 23

Staatscourant van 20 december 2002, nr. 246 / pag. 36

Staatscourant van 2 april 2003, nr. 65 / pag. 19

Staatscourant van 3 maart 2004, nr. 43 / pag. 15

Staatscourant van 23 december 2008, nr. 248