Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ASEA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) analyseert, onderzoekt, en becommentarieert de wereld buiten SZW vanuit een economische invalshoek. De directie vat nieuwe cijfers over de economische conjunctuur (meestal van de CJB) samen en geeft aan wat dat betekent voor het SZW-beleid. Daarnaast formuleert de directie de algemene kaders voor het arbeidsmarktbeleid.Ook rapporteert de directie over ontwikkelingen in de economische wetenschap: wat zijn de nieuwe empirische en theoretische inzichten over SZW onderwerpen, zoals de positie van laaggeschoolden, de inkomensverdeling, sociale verzekeringen, minimumloon en pensioenen, en wat kunnen we daarvan leren? Ten slotte adviseert ASEA over belangrijke (economische) besluiten in de ministerraad die niet direct op het terrein van SZW liggen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Werk (SZW) 2009
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (SZW) 2002 tot 2008
Algemene Leiding (SZW) 1995 tot 2001
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemeen Economisch en Inkomensbeleid (SZW) tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a66f2e75-d45c-428c-a175-6715044f5e13