Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AEI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ontwikkelen van het:- sociaal economisch en budgettair beleid, alsmede de algemeen-economische aspecten van de werkgelegenheids- en werkloosheidsontwikkeling;- inkomensbeleid, gericht op inkomensverhoudingen, koopkrachtontwikkeling en loonontwikkeling.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Macro-Economische Aangelegenheden (SZW) tot 1986
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW) tot 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (SZ) 1987 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9d25d3aa-2de3-4c5f-8484-31cf4cddc6e5