Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
O&O
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

de directie Onderzoek en Ontwikkeling draagt de verantwoording van strategievorming en kennisontwikkeling op het terrein van SZW. De directie zorgt voor het opstellen van een meerjaren-agenda, het uitvoeren van strategische verkenningen en het organiseren van het debat over strategische vraagstukken. Daarnaast zorgt de directie in samenspraak met de andere directies voor de ontwikkeling en uitvoering van het departementale onderzoeksprogramma en de uitwisseling van kennis via kenniskringen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (SZW) 2002 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/555c022b-2cec-4722-bacf-a9747fe43f14