Overzicht relaties

Bureau Interbestuurlijke Verhoudingen en Communicatie (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
INTERCOM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het bureau Interbestuurlijke Verhoudingen en Communicatie (INTERCOM) is verantwoordelijk voor de coördinatie van interbestuurlijke verhoudingen en communicatie tussen het ministerie en de gemeenten op het terrein van werk en inkomen. INTERCOM werkt aan een eenduidig en herkenbaar optreden van SZW voor gemeenten. Het bureau organiseert daarom bestuurlijke overleggen met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vier grootse steden in Nederland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4).INTERCOM zorgt voor samenhang in gemeenten en beheert relaties met 'het veld', werkbezoeken, stages en informatievoorziening over beleidsplanning.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3c0ff97b-c75f-468a-a5a6-e8868114b704