Overzicht relaties

Hoofdafdeling Groepsbijstandsbeleid (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1975
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:

-Het voorbereiden van wettelijke regelingen voor de verlening van bijstand ingevolge rijksgroepsregelingen van meer algemene aard;

-Het behandelen van de vraagstukken verband houdend met de uitvoering van de Rijksgroepsregelingen voor zelfstandigen en voor werkloze werknemers, alsmede voor de Bijdrageregelingen voor vreemdelingen en voor teruggekeerde Nederlanders;

-Het voorbereiden van wettelijke regelingen voor de verlening van bijstand ingevolge rijksgroepsregelingen van meer bijzondere aard;

-Het behandelen van vraagstukken verband houdend met de uitvoering van de Rijksgroepsregelingen voor mindervaliden, gerepa- trieerden, Ambonezen en oorlogsslachtoffers, alsmede van de Bijdrageregeling aan woonwagenbewoners.[1]

 

Structuur

Onder de hoofdafdeling ressorteerden:

-Afdeling Bijstand Algemene Groepen [1971-1975];

-Afdeling Bijstand Bijzondere Groepen [1971-1975].[2]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1971 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/180a25c5-b2cb-4ffc-be04-4b2aaf977f39
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1971, 1976

[2] Ibidem