Overzicht relaties

Hoofdafdeling Bijstandsbeleid Uitkeringsregelingen (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Functies en activiteiten

De hoofdafdeling had taken omtrent:

-Het ontwikkelen van en het vorm geven aan het bijstandsbeleid in zijn relatie tot het overheidsbeleid betreffende de inkomensvorming in het algemeen en de sociale minima in het bijzonder.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4eccc77e-597d-4df1-b312-21e4d72e29e3
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1976