Overzicht relaties

Afdeling Algemene Groepsbijstand (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De afdeling had werkzaamheden verband houdende met:

-De toepassing, begeleiding en aanpassing aan de ontwikkeling van het bijstandsbeleid van de Rijksgroepsregeling zelfstandigen;

-Het toetsen van het beleid terzake aan de ontwikkelingen in de verschillende sectoren van het bedrijfsleven;

-De behandeling van de secretariaatsaangelegenheden van de Centrale Commissie Zelfstandigen;

-De toepassing, begeleiding en aanpassing aan de ontwikkeling van het bijstandsbeleid van de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers;

-Voorbereiding van nieuwe groepsregelingen van meer algemene aard.[1]

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/efdcbb2c-2d3d-447d-b8b5-9774aed91659
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976