Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1956
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1951 tot 1955
Directie voor de arbeidsvoorziening 1956 tot 1965
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling sociale bijstand en complementaire arbeidsvoorzieningen (SZ) 1956
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c094d16a-8413-4b4c-b29d-b8c26738a291
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1960