Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1983
Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Dienst aanvullende civieltechnische werken 1960
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1976 tot 1983
Directie voor aanvullende werkgelegenheid en vakopleiding 1966 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e13f3aa1-432e-45b3-bba2-b7183f223aab
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976