Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1976
Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksdienst voor de Aanvullende Werkgelegenheid 1966
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1966 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Districtsbureaus voor Aanvullende Civieltechnische Werken (SZ) 1966 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b4c36b9c-9a5b-4456-8807-a71bef1dcb94
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976