Overzicht relaties

Districts- en Arbeidsbureaus alsmede Centra voor vakopleidin...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Regionale werkplaatsen voor vakopleiding van volwassenen
Rijkswerkplaats voor Vakontwikkeling
Centrum voor Vakopleiding van Volwassenen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1987
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1976 tot 1987
Districtsbureaus voor de Arbeidsvoorziening 1956 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d5ad6858-59fe-4772-8a2a-b861560fcbbe
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976