Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1976
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1966 tot 1976
Rijksarbeidsbureau 1954 tot 1965
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Districts- en Arbeidsbureaus alsmede Centra voor vakopleidingen van volwassenen (SZ) 1956 tot 1975
Gewestelijk Arbeidsbureau en Bijkantoren 1956 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c0de2337-1153-42b2-9d2d-bbcf8093bbc2
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976