Identiteit
Andere namen
ZFR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1949
Einddatum
1999
Functies en activiteiten

Het houden van toezicht, fondsbeheer en adviestaken m.b.t. het ziekenfonds en AWBZ.[1]

Structuur

In 1999 opgevolgd door het College voor Zorgverzekeringen. In 1996 besloot minister Borst dat het participatiemodel van de Ziekenfondsraad plaats moest maken voor een model van uitsluitend onafhankelijke deskundigen. Om dat te benadrukken werd ook de naam gewijzigd in het College voor zorgverzekeringen.

Adviseert tevens ook het Ministerie van SZW; voor zover bekend tussen 1964 tot 1990.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen 1949-01-01
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
College voor Zorgverzekeringen (VWS) 1999
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Volksgezondheid I (Nationale Gezondheidszaken) (SZ) 1951 tot 1955
Ministerie van Sociale Zaken 1956 tot 1975
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/73c40b5e-dd0d-4675-b4d9-2cb426700639
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976

[2] Ibidem