Overzicht relaties

Afdeling Volksgezondheid I (Nationale Gezondheidszaken) (SZ)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1959
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1951 tot 1959
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Praeventiefonds (V&M, WVC, VWS, SZ) 1951 tot 1955
Gezondheidsraad 1951 tot 1955
Centrale Commissie voor de Volksgezondheid 1951 tot 1958
Ziekenhuiscommissie 1951 tot 1955
Raad voor herstel van arbeidsgeschiktheid 1951 tot 1955
Staatstoezicht op de volksgezondheid, Rijks Geneeskundige Dienst 1951 tot 1955
Ziekenfondsraad 1951 tot 1955
Dienst betreffende de Warenwet 1951 tot 1955
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening 1951 tot 1955
Rijksinstituut voor Pharmaco-Therapeutisch Onderzoek 1951 tot 1955
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam (V&M) 1951 tot 1955
Rijkskrankzinnigengesticht te Grave 1951 tot 1955
Rijkspsychiatrische Inrichting te Eindhoven 1951 tot 1955
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 1951 tot 1955
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 1951 tot 1955
Nederlandse centrale vereniging tot bestrijding der Tuberculose 1951 tot 1955
Vereniging „Het Nederlandse Rode Kruis” (Defensie) 1951 tot 1955
Rijksarbeidsbureau 1951 tot 1955
Stichting Landverhuizing Nederland 1951 tot 1955
Staatstoezicht op de Volksgezondheid 1951 tot 1955
Vereniging “Het Nederlandsche Roode Kruis” 1951 tot 1955
Ziekenhuiscommissie (V&M, SZ) 1951 tot 1955
Rijks Geneeskundige Dienst (SZ) 1951 tot 1955
Ziekenfondsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1951 tot 1955
Rijksopleidingscentrum voor verloskundigen (SZ, V&M, WVC) 1951 tot 1955
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (SZ, V&M, VROM) 1951 tot 1955
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Volksgezondheid (SZ) 1960
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b232915c-51d0-477d-a33e-bd7ed1e016cb
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1960