Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1975
Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Instrumenten Arbeidsvoorziening (SZ) 1976
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1966 tot 1975
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Districtsbureaus voor Aanvullende Civieltechnische Werken (SZ) 1966 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c1ef0ca8-c989-4521-96df-d451f473372f
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976