Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
FZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Facilitaire Zaken beheert en exploiteert de vestigingen van het ministerie te Den Haag. Daarnaast houdt de directie zich bezig met het vervaardigen en beschikbaar stellen van hoogwaardige postale, grafische en multimediaproducten en diensten, het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van documentaire informatievoorziening, het beleid en advisering op het gebied van inkoop, aanbestedingen, huisvesting, en milieumanagement, zorg voor de beveiliging en veiligheid van en binnen het ministerie door middel van risico-, incident-, en crisis beheersing.

Structuur

In 2009 ondergaat SZW diverse organisatorische wijzigingen. De directies Facilitaire Zaken, Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering, ICT-diensten en Personeel, Organisatie en Informatie gaan samen op in de directie Bedrijfsvoering, die ressorteert onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemene Zaken (SZW) 2005
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2006 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/97673675-fd45-4836-830e-a0b2a0b40bd8
Bronnen

Stcrt. 2009-16849