Overzicht relaties

directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SZI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2015
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het dg is belast met de beleids- en bedrijfsvoering betreffende de organisatieonderdelen werknemersregelingen, samenleving en integratie, participatie en decentrale voorzieningen en stelsel en volksverzekeringen;</p><p>Het vervullen van de rol van opdrachtgever van de uitvoeringsorganisaties Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank. </p>

Structuur

In verband met de reorganisatie van het directoraat-generaal Participatie en Inkomenswaarborg is per 1 mei 2015 het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (SZI) opgericht.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2015
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
directie Werknemersregelingen (SZW) 2015
directie Stelsel en Volksverzekeringen (SZW) 2015
directie Samenleving en Integratie (SZW) 2015
directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (SZW) 2015
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e18e9167-25aa-46b4-9f94-01cb2262f776