Identiteit
Andere namen
SIOD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het werkgebied omvat SZW-wetgeving op het terrein van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Financieel en digitaal rechercheren zijn belangrijke opsporingsmethoden. De SIOD beschikt over een eigen criminele inlichtingeneenheid (CIE). De opsporing omvat onder andere georganiseerde vormen van uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, fraude met subsidies, detacheringsfraude, identiteitsfraude en de aanpak van uitbuiting op de arbeidsmarkt en vormen van mensenhandel. De hoofddoelstelling van de SIOD is ‘de bestrijding van crimineel ondernemerschap’. Zogeheten criminele ondernemers willen door het plegen van strafbare feiten zoveel mogelijk winst behalen, vaak ten koste van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De SIOD is meer dan een ‘opsporingsfabriek’. Hij spoort niet alleen strafbare feiten op, maar maakt ook een eind aan de achterliggende constructies en netwerken. Dit heeft een preventief effect, want hierdoor kunnen strafbare feiten in de toekomst worden voorkomen. De SIOD werkt nauw samen met onder andere de Arbeidsinspectie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), politie, Marechaussee en het Openbaar Ministerie. Door het verzamelen en analyseren van opsporingsinformatie krijgt de SIOD meer kennis van de manier waarop criminele ondernemers kunnen worden bestreden. Zo kan men ook betere keuzes maken bij de aanpak van branches en bij de opsporingsmethoden, maar dankzij deze informatie krijgt men ook een beter beeld van mogelijke frauderisico’s.

Structuur

aangevuld met organisatiebesluiten. Staatsalmanakken onjuist: spreekt van onderbreking van bestaan. Valt onder SZW en niet onder Ministerie van Justitie, wel onderdeel van functioneel parket Openbaar Ministerie (geweest).

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Inspectie SZW (SZW) 2012
Directie Opsporing (SZW) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2003
Algemene Leiding (SZW) 2004 tot 2008
Directoraat-Generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering (SZW) 2009 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/20a96392-ba27-4899-9168-6fa7443c78c4