Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGUB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directoraat generaal is verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid en de aansturing van de uitvoering in relatie tot het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uitvoeringsbeleid dat kwantitatieve en kwalitatieve prestaties centraal stelt. Hier worden de kaders gesteld waarbinnen het uitvoeringsbeleid op het terrein van werk en inkomen vorm krijgt. Bovendien is het directoraat generaal verantwoordelijk voor de formulering van het opsporingsbeleid, dat door de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) wordt uitgevoerd.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f051c839-70cf-4023-beca-695b04d509ac