Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
EGI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het EGI bevordert het toepassen van informatie- en communicatietechnologie in de uitvoering van beleid van het ministerie. Het Expertcentrum draagt zorg voor het ontwikkelen van een sectorbreed informatiebeleid en adviseert over inrichting en uitvoering van het informatiebeleid in de afzonderlijke kolommen, behartigt alle aspecten van sectorbrede informatie-architectuur en infrastructuur voor de uitvoeringsorganen in hun onderlingen samenhang en vertaalt nieuwe (technische) ontwikkelingen naar processen van uitvoeringsorganisaties.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2003
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (SZW) 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3a9fdbcb-1ff4-4844-a3cd-ae7255efba8d