Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Werk en Inkomen
Andere namen
W&I
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Uitvoering Werk en Inkomen is verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid op het gebied van werk en inkomen, het maken van bindende afspraken met de Sociale verzekeringsbank, het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Centrale organisatie werk en inkomen. Daarnaast is uitvoeren van uitvoeringstoetsen op het terrein van werk en inkomen, de aansturing van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Centrale organisatie werk en inkomen en de Sociale verzekeringsbank en het bevorderen van rechtmatige uitvoering.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2003
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (SZW) 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4e879626-7e3b-476e-97af-5f099dc97c6f