Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BOB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

BOB is verantwoordelijk voor de coördinatie en monitoring van het opsporingsbeleid op het werkterrein van het ministerie. Het bureau draagt zorg voor het opstellen en bijstellen van het jaarlijkse opsporingsgeleidplan en handhavingsarrangement en voor het periodiek rapporteren over de resultaten van dit plan respectievelijk arrangement. Ook verzorgt het bureau de contacten met het Openbaar Ministerie, voorzover deze geen betrekking hebben op concrete strafzaken of concrete opsporingsprojecten. Het bureau bevordert de samenwerking tussen het ministerie en de opsporingspartners op SZW-terrein, om tot een adequate afstemming tussen beleidsontwikkeling en opsporingspraktijk te komen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2003
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (SZW) 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/99601fab-d6f8-44d3-8125-e1beebe4e39b