Overzicht relaties

Departementaal Projectbureau Handhavingsbeleid (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DPH
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

DPH is een tijdelijk bureau dat binnen SZW een duidelijk zichtbaar, evenwichtig handhavingsbeleid moet neerzette door gemeenschappelijke hoofdlijnen van het handhavingsbeleid te definiëren en te verankeren in de organisatie. daarnaast worden kolomoverstijgende beleidstrajecten benoemd met handhavingsaspecten, zoals verbetering controle buitenland, waarbij ook wordt bezien wie eerste aanspreekpunt is. Het project bureau doet voorstellen voor de structurele inbedding van zijn taken, na de opheffing van de tijdelijke structuur.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c57b8ec6-82d9-49f4-bd0c-30bd3f89c6d3