Identiteit
Parallelle namen
Inspectie SZW i.o
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>risicoanalyses over het gehele SZW-terrein;</p><p>uitvoerende inspectiewerkzaamheden;</p><p>signalering naar bewindspersonen, beleidsafdelingen en externe partners </p><p>De Inspectie SZW is het Informatieknooppunt SZW.</p><p> </p>

Structuur

<p>De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt zich hard voor betere werkomstandigheden, eerlijker werkverhoudingen en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen. De inspectie zal in 2012 met name de uitbuiting van werknemers fors aanpakken. Daarbij worden inkomsten afgenomen die door frauduleus handelen zijn verkregen. De Inspectie SZW kan gerichter en selectiever werken, onder meer door scherper te controleren bij risico's en een betere uitwisseling van informatie met andere diensten.</p><p>Vanaf 1 maart 2010 de status van i.o. Per 1 januari 2012 is de Inspectie SZW een feit en bestaat uit een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). </p><p>Vanaf 1 januari 2012 zijn toezicht, bestuursrechtelijke handhaving en opsporing op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder één dak gebracht met de ambitie één inspectie: meer effect. Eén inspectie betekent dat de juiste mix aan toezichtinterventies – preventie, signaleren en handhaving – in de volle breedte en samen kan worden ingezet, zodat zij elkaar kunnen versterken. De Inspectie SZW werkt nauw samen met andere rijksinspecties, overheden, politie en Openbaar Ministerie om de effectiviteit van het optreden te vergroten.</p><p></p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/669ca821-a720-4d1c-b98b-42b4d94a3924