Overzicht relaties

Directie Major Hazard Control (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
MHC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Er zijn hoge risico's verbonden aan de productie, opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen, tenzij deze worden behandeld met de grootst mogelijke zorg en veiligheid. Daarom moeten bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen de risico's zoveel mogelijk beperken.In de zware ongevallen (risico's) Besluit 1999 (Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 of, afgekort: Brzo 1999) zijn er bepaalde regels die bedoeld zijn om bij te dragen tot het minimaliseren van de mogelijke risico's. Bovendien zijn bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen houden onder toezicht gesteld onder de autoriteiten, die intensief met elkaar samenwerken. Het doel van de strikte regels van de zware ongevallen (risico's) van 1999, is: 'de preventie van ernstige ongevallen die een ernstige impact met als gevolg hebben op mensen, de omgeving, het milieu en de infrastructuur'. De regels, samen met hun begeleidende maatregelen, zijn dus uitdrukkelijk bedoeld om zowel risico`s van ongevallen te beperken alsmede de gevolgen van een mogelijk ongeluk zoveel mogelijk te beperken. </p><p>De directie Major Hazard Control is verantwoordelijk voor: (Stcrt. 2011-23089)</p><p>het toezicht op de naleving door werkgevers en werknemers van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, met name op het terrein van risico's op zware ongevallen en - waar voorgeschreven - het beschikken over aanvullende risico-inventarisaties en -evaluaties, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten, dit mede ter zake van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;</p><p>het behandelen van klachten over het niet naleven van wetgeving betreffende haar werkterrein;</p><p>het verrichten van onderzoek bij arbeidsongevallen in bedrijven met een hoog risico op zware ongevallen;</p><p>het bijdragen aan de totstandkoming van inspectiebrede producten als het meerjarig strategisch plan, het jaarplan en jaarverslag van de inspectie, inspectieplan en de landelijke strategie├źn met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op de terreinen, genoemd onder het eerste aandachtstreepje.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Arbeidsinspectie (SZW) 2003 tot 2010
Inspectie SZW (SZW) 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/12e4df7c-5309-4c0f-aa15-9167f5786e37