Overzicht relaties

Directie Arbeidsmarktfraude (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AI/AMF
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het voorkomen van het inzetten van illegaal tewerkgestelde werknemers of pseudo-zzp-ers voor het verrichten van werkzaamheden wat ten koste gaat van illegale werknemers of zzp-ers, die daardoor moeilijker aan werk kunnen komen. Daarnaast gaat illegale arbeid vaak samen met onderbetaling en worden sociale premies en belastingen ontdoken. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van bonafide werkgevers. Ook hier tegen wordt preventief opgetreden.</p><p>De directie Arbeidsmarktfraude is verantwoordelijk voor: (bron: Stcrt. 2011-23089)</p><p>het toezicht op de naleving door werkgevers van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, met name ten aanzien van illegale tewerkstelling van vreemdelingen, allocatie van arbeidskrachten door intermediairs, gelijke behandeling en beloning van mannen en vrouwen en de betaling van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten;</p><p>het behandelen van klachten over het niet naleven van wetgeving betreffende haar werkterrein;</p><p>het bijdragen aan de totstandkoming van inspectiebrede producten als het meerjarig strategisch plan, het jaarplan en jaarverslag, en landelijke strategie├źn en projecten met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.</p><p></p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Arbeidsinspectie (SZW) 2003 tot 2010
Inspectie SZW (SZW) 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/243c53ca-7456-411a-8000-5a266155969a