Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IG SZW) is belast met de beleids- en bedrijfsvoering betreffende de Inspectie SZW en eindverantwoordelijkheid over alle rechtstreeks onder hem ressorterende dienstonderdelen. </p><p>De IG SZW geeft op verzoek van een der kamers van de Staten Generaal of een commissie uit een van die kamers een toelichting op het jaarverslag of een andere rapportage van de Inspectie SZW nadat het desbetreffende stuk aan de kamers ter kennisname is gebracht. De IG SZW beperkt zich daarbij tot het geven in inlichtingen van feitelijke aard. De IG SZW stelt de minister terstond in kennis van een dergelijk verzoek. </p><p>De IG SZW stelt op basis van de SZW-brede risicoanalyse en na overleg met de directeuren-generaal, de SG en stakeholders het jaarplan voor de gehele Inspectie SZW vast. (bron Stcrt. 2011-23088 en Stcrt. 2011-23089)</p>

Structuur

<p>Vanaf 1 maart 2010 is er een Inspecteur-Generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid (IG SZW). De IG SZW geeft leiding aan de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en aan het Agentschap SZW. Deze heeft onder meer tot taak de Inspectie SZW i.o. tot één uitvoeringsorganisatie te maken. </p><p>Per 1 januari 2012 is de Inspectie SZW officieel opgericht. De Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingdienst zijn hierin opgenomen. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Inspectie Werk en Inkomen (SZW) 2010 tot 2011
Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SZW) 2010 tot 2011
Arbeidsinspectie (SZW) 2010 tot 2011
Inspectie SZW (SZW) 2010
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering (SZW) 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ae167026-5c57-4173-84de-9e53c3e46aeb