Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Personeelsmanagement
Andere namen
SZW-C
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Adviseren en ondersteunen van het management van SZW op het terrein van personeel, organisatie en informatie;- Het adviseren van de Algemene Leiding en afzonderlijke directies over organisatie, strategische beleidsontwikkeling, personeelsmanagement, rechtspositionele aangelegenheden van (ex) SZW-medewerkers, informatie en automatisering, sturing en control en administratieve organisatie;- adviseren van de Algemene leiding en de directies bij de inschakeling van externe advisering op de hierboven beschreven terreinen;- desgewenst doorlichten van organisatie-eenheden en begeleiden en implementeren van veranderingsprocessen;- aanleveren van producten en diensten aan het decentrale management, zoals p-services;- voeren van het secretariaat van het georganiseerd overleg;- behandelen van bezwaarschriften, beroepschriften en zaken van de Nationale ombudsman van (ex) SZW-medewerkers inzake aangelegenheden die verband houden met de dienstbetrekking.

Structuur

In 1994 bestaat de organisatie Centrale directie Personeelsmanagement, deze doet in wezen qua bevoegdheden en takenpakket hetzelfde, en gaat na 1994 op in SZW-consult. NIET verwarren met SoZa consult, dit is een andere organisatie die een paar jaar slechts heeft bestaan en een andere takenpakket heeft.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Personeel, Organisatie en Informatie (SZW) 1998
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1975 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/44c0b4d9-e671-443b-8149-8ccb7a66416e