Overzicht relaties

Directie Personeel, Organisatie en Informatie (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PO&I
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren en ondersteunen van het management van SZW op het terrein van personeel, organisatie en informatie;</p><p>Het adviseren van de Algemene Leiding en afzonderlijke directies over
organisatie, strategische beleidsontwikkeling, personeelsmanagement,
rechtspositionele aangelegenheden van (ex) SZW-medewerkers, informatie
en automatisering, sturing en control en administratieve organisatie;</p><p>
Adviseren van de Algemene leiding en de directies bij de inschakeling
van externe advisering op de hierboven beschreven terreinen;</p><p>Doorlichten (desgewenst) van organisatie-eenheden en begeleiden en implementeren van veranderingsprocessen;</p><p>Aanleveren van producten en diensten aan het decentrale management, zoals p-services;</p><p>Voeren van het secretariaat van het georganiseerd overleg;</p><p>
Behandelen van bezwaarschriften, beroepschriften en zaken van de
Nationale ombudsman van (ex) SZW-medewerkers inzake aangelegenheden die
verband houden met de dienstbetrekking.</p>

Structuur

In 2009 ondergaat SZW diverse organisatorische wijzigingen. De directies Facilitaire Zaken, Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering, ICT-diensten en Personeel, Organisatie en Informatie gaan samen op in de directie Bedrijfsvoering, die ressorteert onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1999 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Academie SZW (SZW) 2006 tot 2010
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie SZW-Consult 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4a200b2e-36be-406e-88a0-15f0e4fc2b01
Bronnen

Stcrt. 2009-16849