Overzicht relaties

Directie Personeel, Organisatie en Informatie (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
PO&I
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1999
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren en ondersteunen van het management van SZW op het terrein van personeel, organisatie en informatie;</p><p>Het adviseren van de Algemene Leiding en afzonderlijke directies over
organisatie, strategische beleidsontwikkeling, personeelsmanagement,
rechtspositionele aangelegenheden van (ex) SZW-medewerkers, informatie
en automatisering, sturing en control en administratieve organisatie;</p><p>
Adviseren van de Algemene leiding en de directies bij de inschakeling
van externe advisering op de hierboven beschreven terreinen;</p><p>Doorlichten (desgewenst) van organisatie-eenheden en begeleiden en implementeren van veranderingsprocessen;</p><p>Aanleveren van producten en diensten aan het decentrale management, zoals p-services;</p><p>Voeren van het secretariaat van het georganiseerd overleg;</p><p>
Behandelen van bezwaarschriften, beroepschriften en zaken van de
Nationale ombudsman van (ex) SZW-medewerkers inzake aangelegenheden die
verband houden met de dienstbetrekking.</p>

Structuur

In 2009 ondergaat SZW diverse organisatorische wijzigingen. De directies Facilitaire Zaken, Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering, ICT-diensten en Personeel, Organisatie en Informatie gaan samen op in de directie Bedrijfsvoering, die ressorteert onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie SZW-Consult 1998
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1999 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Academie SZW (SZW) 2006 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4a200b2e-36be-406e-88a0-15f0e4fc2b01
Bronnen

Stcrt. 2009-16849