Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De academie is als expertcentrum verantwoordelijk voor de ministeriebrede leer- en trainingstrajecten.

Structuur

Per 1 januari 2014 officiële start van het samenwerkingsverband SZW/OCW/VWS. De oude naam 'de Academie' is gewijzigd in 'het Leer- en Ontwikkelplein'. Het Leer- en Ontwikkelplein bestaat uit een stuurgroep van drie bestuurders, uit ieder departement één, en een afnemersberaad onder voorzitterschap van de directeur Bedrijfsvoering SZW. SZW is het eerst verantwoordelijke ministerie. Het instituut kent geen open inschrijving voor rijksambtenaren (Kamerstuk 31490 nr. 147, vergaderjaar 2013-2014).

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Personeel, Organisatie en Informatie (SZW) 2006 tot 2010
Algemene Leiding (SZW) 2002 tot 2005
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c18aa456-0727-42fd-a8c1-fba99388669a