Overzicht relaties

Programmadirectie huisvesting (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het voorbereiden en realiseren van het Haagse huisvestingsprogramma van SZW en VWS (Masterplan Den Haag) binnen de gestelde kaders en planning;</p><p>Het voorbereiden en realiseren van de tijdelijke huisvesting van dienstonderdelen van VWS gedurende de verbouwing van de gezamenlijke huisvesting;</p><p>Het voorbereiden en uitvoeren van de verhuisbewegingen;</p><p>De samenhang bevorderen tussen de huisvesting en de resultaten van de projecten S@men Flexibel (SZW) en @nders (VWS) en de veranderingen in de bedrijfsvoering, waaronder digitalisering en het krijgen van één regievoerder voor ICT en facilitaire zaken in de Resident;</p><p>De in- en externe communicatie over het Haagse huisvestingsprogramma van SZW en VWS.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1108f0c9-de42-4364-9e74-89211e75db22