Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AI/CK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

- Ondersteunen van de algemeen directeur bij de uitvoering van handhavende en monitoring taken.- Coördineren van een eenduidige interpretatie en uitvoering van SZW-beleid in de regio`s van de AI.- Coördineren van de informatie-uitwisseling tussen beleidsdirecties en de regio`s van AI.- Uitvoeren van het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen.- Leveren van politiek relevante informatie.- Ondersteunen van de regiokantoren van de AI bij het uitvoeren van hun taken.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2003 tot 2003
Arbeidsinspectie (SZW) 1994 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/06725c3b-469d-4ebe-8ce2-a6fc3437ae59