Overzicht relaties

Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen ...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
SIGIS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Doel van het project is een geïntegreerd informatiebeleid vanuit SZW vormgeven gericht opgemeenten. Het gaat hier om "wat" en "hoe": wat voor informatie heeft SZW nodig vangemeenten ten behoeve van beleid, toezicht en verantwoording, en hoe wordt deze informatieverzameld?Het project heeft als opdracht hiervoor instrumenten te ontwikkelen en voorstellen te doen.De belangrijkste eindproducten zijn:· een integraal bestuurlijk verslag ten behoeve van beleid, toezicht en verantwoording overde gehele breedte van de gemeentelijke sociale zekerheid;· een gegevenswoordenboek, waarin definities van alle begrippen worden gegeven dieworden gebruikt in de informatiestromen tussen SZW en gemeenten;· een voorstel met betrekking tot beheer, onderhoud en implementatie van de producten;· het opzetten van een systeem, waarmee gemeenten in de toekomst informatie digitaal aanSZW kunnen aanleveren.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2003 tot 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/76ca8c53-071e-4ed0-85c8-ed19823b373f