Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Accountantsdienst
Andere namen
AD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De auditdienst controleert de financiele verantwoording van de departementsonderdelen en het beheer dat daaraan ten grondslag ligt. Daarnaast geeft de Auditdienst adviezen op het gebied van financieel beheer.

Structuur

Per 1 mei 2012 worden de auditdiensten van alle departementen samengevoegd in de Auditdienst Rijk, onderdeel van het ministerie van Financiën. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treedt de plaatsvervangend secretaris-generaal als opdrachtgever op, daarin bijgestaan door de directeur Financieel-economische Zaken en de directeur Bedrijfsvoering.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst Rijk (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1980 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5fd77594-fc0f-4307-99b4-b3b69f2be1f6
Bronnen

Regeling van de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2012, HVSV/2012/8763, houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW en de intrekking van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Auditdienst-SZW 2010