Overzicht relaties

Directie Financieel Economische Zaken (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Financiele Zaken
Andere namen
FEZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie Financieel - Economische Zaken voert taken uit voor de departementale begroting, het financiƫle beheer en het toezicht daarop,
de informatiesystemen en de jaarverantwoording. De directie draagt zorg
voor het beleid over de financiƫle processen, verzorgt ramingen voor
SZW processen en de budgetdisciplinesector SZA (Sociale Zekerheid en
Arbeidsmarkt) en levert de daarvoor benodigde beleidsinformatie. Verder
adviseert de directie beleidsdirecties, de ambtelijke leiding en
bewindspersonen over beleidsvoornmens vanuit de optiek van
doelmatigheid, doeltreffendheid, budgettaire inpasbaarheid,
financieringssystematiek en ordelijk financieel beheer.

Structuur

In het verleden ook wel afdeling Financiele Zaken genoemd

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/539afcba-1a33-46d5-9ade-bd7e4acdf471