Overzicht relaties

Directie ICT-Diensten (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ICT-D
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Einddatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie ICT-diensten ontwikkelt, beheert, onderhoudt, en adviseert over ICT- techniek en -applicaties en bedt deze in de webtechnologie van SZW.

Structuur

In 2009 ondergaat SZW enkele organisatorische wijzigingen. De directies Facilitaire Zaken, Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering, ICT-diensten en Personeel, Organisatie en Informatie gaan op in de directie Bedrijfsvoering, die ressorteert onder de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2006 tot 2009
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2669ed10-61af-422f-8873-396ff08a9c09
Bronnen

Stcrt. 2009-16849