Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Naleving is verantwoordelijk voor:</p><p>Het ontwikkelen van een brede handhavingsstrategie met systematische aandacht voor handhaven in alle onderdelen van de beleidscyclus en de hele keten van werk en inkomen gericht op een verbetering van de naleving en een vergroting van de effectiviteit van de handhaving (strategisch handhaven);</p><p>Het bevorderen van vernieuwingen in het handhavingsbeleid van het ministerie en van de uitvoerende instanties en het (doen) aanpakken van lacunes in beleid, wetgeving en uitvoering (vernieuwend handhaven);</p><p>Het bevorderen van de samenhang in het handhavings- en opsporingsbeleid van het ministerie en de uitvoerende instanties en met het beleid van externe partijen (samenhangend handhaven) (bron: Stcrt. 2008-249).</p><p></p>

Structuur

Doel van de directie Naleving is de effectiviteit van het handhavingsbeleid van het ministerie en de uitvoeringsorganisaties te verbeteren en de naleving te bevorderen van de verplichtingen die de SZW-regelgeving oplegt aan burgers en bedrijven. De activiteiten van de directie raken niet alleen aan de naleving en handhaving van de regelgeving in de kolom van het dg Participatie en Inkomenswaarborg, maar ook van de regelgeving van het dg Werk en aan de toezichtsactiviteiten van de directies van de Arbeidsinspectie en de opsporingsactiviteiten van de SIOD in het dg Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2004 tot 2008
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2009 tot 2012
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Uitvoeringsbeleid en Naleving (SZW) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/93312988-228d-4c63-b3e4-a6b1326360fb