Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BO / DBO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>
De directie Bestuursondersteuning ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding van SZW. Zij zorgt ervoor dat de leiding zich op de juiste momenten met de juiste zaken kan bezighouden, en draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming door de leiding.</p><p></p><p>BO organiseert en bewaakt de voortgang van parlementaire zaken; BO ondersteunt de bewindspersonen in het verkeer met de ministerraad en het parlement.</p><p></p><p>Advisering bewindslieden en ambtelijke leiding: BO toetst nota's en andere stukken vooral op politieke, bestuurlijke en communicatieve aspecten, afstemming en samenwerking, en de inbreng van facetdirecties; BO zorgt voor de ondersteuning van overleggen (agenderen van onderwerpen, afstemmen en verslaglegging); BO ondersteunt de bewindspersonen en de ambtelijke leiding bij contacten met de buitenwereld (maatschappelijk veld, andere departementen) door voorbereiding van vergaderingen, werkbezoeken, speeches en andere optredens; BO draagt bij aan de reflectie op ontwikkelingen op de middellange en langere termijn en ondersteunt de leiding in het anticiperen op (mogelijke) belangrijke politieke ontwikkelingen op de kortere termijn.</p><p></p><p>Coördinerende rol: BO bevordert de samenwerking binnen het departement, legt verbindingen en ondersteunt de leiding om te sturen op samenhang. Daarbij bevordert BO de gelijkwaardigheid van beleid, uitvoering en toezicht; BO stimuleert de rolvastheid in de aansturing van het departement: de leiding ondersteunen om taken en verantwoordelijkheden helder te beleggen; BO ondersteunt de leiding bij protocollaire zaken; BO bewaakt de voortgang van stukken van en naar de departementsleiding en zorgt voor het tijdig (en op het juiste moment) doorgeleiden van documenten.</p>

Structuur

oprichting in 1995, bestaan tot 2002; onderbreking, vervolgens bestaan weer vanaf 2009 tot heden.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2009
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bestuursondersteuning (SZW) 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/86f07a17-f907-473c-8114-e84d6b53e8d1