Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bureau Gebouwen, Aanschaffingen en Vervoer
Afdeling Gebouwen, Aanschaffingen en Vervoer
Afdeling Gebouwen en Materieel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1987
Functies en activiteiten

Behandelen van aangelegenheden voor het ministerie en de daaronder ressorterende diensten en instellingen betreffende:

a. huisvesting, beheer en onderhoud van de gebouwen;

b. bedrijfszelfbescherming;

c. interne dienst;

d. aankoop en beheer van machines, vervoersmiddelen (alsmede de registratie hiervan), technische installaties, materialen, meubilair, kantoorbehoeften en administratief drukwerk en voorts het toezicht op de opslag en het ge- en verbruik daarvan;

e. audiovisuele hulpmiddelen en kunstvoorwerpen;

f. vervoer van personen, vracht en post.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemene Zaken (SZW) 1987
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1976 tot 1987
Ministerie van Sociale Zaken 1960 tot 1976
Afdeling Algemene Zaken (SZ) 1956 tot 1959
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/caf6430c-76e4-4259-9ba3-8758dfb81c46
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976