Overzicht relaties

Directie Bedrijfsvoering (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering
Andere namen
GOB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De missie van de directie Bedrijfsvoering luidt: “zorgen dat het ministerie van SZW werkt”, met als strategie „Rijksbreed, tenzij…”. Essentieel daarbij is inzet van eerstestelijns expertise dichtbij de interne SZW klanten, en scherp leveranciersmanagement op de Rijksbrede SSO‟s. De directie beweegt daarmee van uitvoering naar regie.</p><p>Op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering spelen verschillende ontwikkelingen. Rijksbreed is het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst de belangrijkste beweging voor vernieuwing van de rijksdienst. Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit drie programmalijnen met meerdere projecten waarbij SZW ook actief betrokken is: Rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering Concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen Ontdubbelen van uitvoerings- en toezichtsorganisaties (clusterprojecten).</p><p>Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst draagt bij aan de totstandkoming van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid conform de afspraken uit het vorige regeerakkoord. Een overheid die minder belastinggeld kost, die met minder ambtenaren en bestuurders toe kan en die zich richt op haar kerntaken. Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst levert dus zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin resultaten op.</p><p>SZW is betrokken bij de volgende clusters uit het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst: clustering van de backoffice van subsidieverleners aan instellingen (cluster 17) en aan bedrijven (cluster 11) van de rijksoverheid (zie beschrijving bij Agentschap SZW, pSG-kolom). clustering van de uitvoerende taken op het terrein van de inkomensondersteuning aan burgers door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid als het UVW, SVB en DUO (cluster 12, zie beschrijving bij UBN, DG P&amp;I). Cluster 14, rijksinspecties/toezicht fysieke veiligheid bedrijven.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eaaecc71-7f47-4514-8a1e-0a550febf110