Overzicht relaties

Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Centrale Directies
Andere namen
AL CD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ondersteuning van de ambtelijke en politieke leiding voor bijzondere opdrachten.</p><p>Ambtelijke leiding van Centrale Directies</p>

Structuur

<p>Feitelijk heeft deze bestuurslaag betrekking op de plaatsvervangend secretaris-generaal welke verantwoordelijk is voor o.a. de diverse Centrale Directies. </p><p>Opgenomen als afzonderlijke bestuurslaag vanaf 2003 op basis van vermelding AL CD met specifieke taakomschrijving in de staatsalmanakken vanaf 2004.</p><p>Per Besluit van de secretaris-generaal van 20 september 2012 wordt de benaming Centrale Directies gewijzigd in SG-cluster. De plaatsvervangend secretaris-generaal is niet langer verantwoordelijk voor de onderliggende directies. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d58cdb29-d2da-4de6-8c9b-0ad83d39b571
Bronnen

<p>Organisatie- en mandaatbesluit Centrale Directies, Besluit van 26 september 2006 (Stcrt. van 2 november 2006, nr. 214, blz. 2)</p><p>Besluit van de secretaris-generaal van 20 september 2012, tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Centrale Directies (Stcrt. 2012-22354)</p><p></p>