Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BEDR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Levering van producten en diensten.</p><p>Advies op het gebied van organisatie, personeel, financiën, documentaire informatievoorziening, archiefbeheer, facilitaire dienstverlening en ICT.</p><p>Ondersteuning van alle organisatieonderdelen van Financiën</p><p>Aan 2012 wijzigt het takenpakket als volgt:</p><p>Het zorgdragen voor de adequate ondersteuning van het bedrijfsvoeringsproces van het kerndepartement op het gebied van organisatie, personeel, financiën, salaris, documentaire informatievoorziening, archiefbeheer, facilitaire dienstverlening en ICT (de PIOFAH-taken);</p><p>Het adviseren over en uitvoeren van opdrachten van de Bestuursraad en het Bedrijfsvoeringsberaad op het gebied van bedrijfsvoering.</p><p></p>

Structuur

<p>De directie is anno 2012 onderverdeeld in de organisatie-onderdelen:</p><p>Eenheid Organisatie &amp; Personeel</p><p>Eenheid Informatie en Communicatie Technologie</p><p>Eenheid Informatiemanagement</p><p>Eenheid Documentatie en Informatie</p><p>Eenheid Facilitaire Diensten</p><p>Eenheid Backoffices.</p><p></p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bedrijfsvoering & Communicatie (Financiën) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding Centrale Directies (Financiën) 2010 tot 2012
Algemene Leiding (Financiën) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3381fe2e-a3e0-41f3-bc9f-f0c1cee935d7